Suo-Säätiö

Perustettu vuonna 1948, kotipaikka Kajaani.

”Säätiön tehtävä on tukea ja edistää entisen Suojärven kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sellaisille 1 momentissa mainituille henkilöille, jotka vuonna 1944 olivat tai joiden olisi pitänyt olla henkikirjoitettuna Suojärven kunnassa, sekä heidän jälkeläisilleen, niin myös sellaisia tarkoituksia varten, joita säätiön säännöt edellyttävät.”

Avustuskohteina ovat myös erilaiset Suojärven pitäjään liittyvien tietojen tallentamiset (kyläkirjat, kartat, jne.).

Hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 2018:

Matti Tikkunen (puheenjohtaja), Paavo Harakka (varapuheenjohtaja) , Matti Jakosuo, Sakari Hukkanen, Kirsti Kuutti, Mauri Mahlavuori, Ari Peiponen, Jukka  Pöppönen, Leena Salmijärvi.

Varajäsenet:

Aaro Harjunen, Tapio Hämynen, Pirjetta Mulari, Pentti Peiponen, Risto Salmela, Hilkka Salonen, Mari Tikkunen, Tuija Toivonen.

Hallituksen varsinaiset jäsenet 2018:

Reino Kononen (varapuheenjohtaja),  Ismo Makkonen, Tuija Toivonen, Eija Hukkanen, Risto Salmela.

Varajäsenet:

Paavo Harakka, Tarja Hyykky, Päivi Härkin, Ari Peiponen.

Yhteystiedot:

Matti Tikkunen, puh. 0440 999094.

mailto: matti.tikkunen@gmail.com

Avustushakemukset:

Eija Hukkanen,  puhelin: 040-7523334,  s-posti: hukka.eija(at)gmail.com

Vuoden 2019 avustusten viimeinen hakupäivä on 28.2.2019.