All Products >> Kyläkartta >>Vuonteleen kyläkartta

Product Details Price: 13€

Karttaa on ollut tekemässä Viljo Kokkonen, Nikolai Happo, Matti Tikkunen,  Kirsti Kuutti ja Eija Hukkanen.

Kartan pohjatietona on käytetty Lauri Hapon tekemää kyläkarttaa.
Asukastiedot ja kyläkuvauksen on työstänyt Kirsti Kuutti ja kartan
graafinen muoto on Eija Hukkasen työtä.