All Products >> Kyläkartta >>Jehkilän kyläkartta

Product Details Price: 13€

Jehkilän kyläkartta esittää tilannetta pääosin 1930-luvun lopulta. Osa taloista on jo tuolloin purettu tai muuten tuhoutunut. Samoin on laita asukkaiden suhteen – joukossa todennäköisesti on jo tuolloin pois nukkuneita ja saattavat olla vasta evakkoreissullakin syntyneitäkin. Toivomme, että tästä kartasta on muistinvirkistystä Hainarin koulupiirissä asuneille, sekä apua niille jälkipolville, jotka etsivät juuriaan. Toivomme ymmärrystä mahdollisista virheistä, koska kartta on jouduttu tekemään pääsosin muistitiedon varassa.

Kyläkarttatoimikunta:
Ari Luukkanen
Iiris Korkatsu
Onni Turhanen

Tärkeimmät muistelijat:
Kosti Pamilo (kyläkuvaus)
Lea Tanttu (os. Sakkinen)
Niina Korkkonen (os. Makarov)
Viktor Kanervo
Olavi Smura