Suo-Säätiö

Perustettu vuonna 1948, kotipaikka Kajaani.

”Säätiön tehtävä on tukea ja edistää entisen Suojärven kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sellaisille 1 momentissa mainituille henkilöille, jotka vuonna 1944 olivat tai joiden olisi pitänyt olla henkikirjoitettuna Suojärven kunnassa, sekä heidän jälkeläisilleen, niin myös sellaisia tarkoituksia varten, joita säätiön säännöt edellyttävät.”

Avustuskohteina ovat myös erilaiset Suojärven pitäjään liittyvien tietojen tallentamiset kuten kyläkirjat valokuvat ja tarinat.

Hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 2022:

Matti Tikkunen (puheenjohtaja), Paavo Harakka (varapuheenjohtaja), Matti Jakosuo, Sakari Hukkanen, Kirsti Kuutti, Mauri Mahlavuori, Ari Peiponen, Jukka Pöppönen, Eija Hukkanen.

Varajäsenet:

Aaro Harjunen, Tapio Hämynen, Pirjetta Mulari, Risto Salmela, Hilkka Salonen, Mari Tikkunen, Tuija Toivonen, Olavi Reittu.

Hallituksen varsinaiset jäsenet 2023:

Risto Salmela (puheenjohtaja),Reino Kononen (varapuheenjohtaja),  Ismo Makkonen, Tuija Toivonen, Eija Hukkanen.

Varajäsenet:

Paavo Harakka, Tarja Hyykky, Päivi Härkin, Ari Peiponen, Pentti Peiponen.

Yhteystiedot:

Matti Tikkunen, puh. 0440 999094.

mailto: matti.tikkunen(at)gmail.com

Avustushakemukset:

Avustuslomake osoitteessa: www.suojarvi.fi

Tietoa-kansio

Eija Hukkanen,  puhelin: 040-752 3334,  s-posti: hukka.eija(at)gmail.com

Vuoden 2023 avustusten viimeinen hakupäivä on 28.2.2023.