Maimalampi

 

Maimalampi oli vuonna 1939 pieni kuuden talon kylä, joka oli muodostunut samannimisen lammen itärannalle. Kylä sijaitsi Leppäniemestä noin 12 km itään. Tie kulki metsäistä, asumatonta seutua myöten, vain matkan puolivälissä näkyi tielle Heinäselän pieni kylä. Aikaisemmin kylään kuljettiin kesäisin jalan tai ratsain, kärritie valmistui vuoden 1910 aikoihin. Kylässä ei ollut omaa tšasounaa eikä koulua. Maimalammen lapset saivat opetusta omassa kotikoulussa. Maimalammen kylän alueeseen kuului kaksi lampea: Maimalampi ja Sotinlampi. Viimemainittua sanottiin myös Sotinjärveksi. Niitä yhdisti toisiinsa puro, Mel’litšäoja. Nimensä sai puro sen rannalla olleesta mel’litšästä eli myllystä. Sitä käytettiin vielä 1910-luvun alkupuolella, mutta sen jälkeen se ränsistyi ja viimeksi oli sen paikalla Herman Homeen rakennuttama pärehöylä. Kaksi kilometriä kylästä valtakunnan rajalle päin oli kylän kalmisto eli hautausmaa. Venäjän rajalle oli Maimalammista matkaa yksi kilometri, ja tällä kohtaa oli Torasjoki valtakunnan rajana. Rautatie kulki rajan suuntaisena, ja Maimalammen kylän kohdalla oli Sulkujärven pysäkki. Sen läheisyydessä oli viisi tahi kuusi asuinrakennusta. Niistä oli yksi Herman Homeen kaksikerroksinen kauppatalo, joka myöhemmin paloi. Sulkujärven pysäkiltä kolme tai neljä kilometriä Suojoelle päin oli Aunus-Puu Oy:n omistama Lapinjärven saha. Saha valmistui vuonna 1929, ja sen ympärillä oli työväen asuntoja, kauppa ja rajavartioston vartioasema. Maimalammista kolmisen kilometriä etelään päin oli Niemiselän viisi tai kuusi taloa käsittänyt Maimalammen kylän agja ja siellä asuivat Romoi Partasen perilliset. Kylän vanhin, luultavasti yli kolmensadan vuoden ikäinen talo kuului Homeen suvulle. Ensimmäinen maininta kylästä on vuoden 1728 maakirjassa, jolloin siellä oli kaksi uudisasutusta. Sulkujärven seisake sijaitsi noin kilometrin päässä Maimalammin kylästä. Rautatietä jatkettiin Suvilahdesta Sulkujärvelle vuonna 1926 ja sieltä edelleen Naistenjärvelle vuonna 1927. Käytyään Sortavalan kauppakoulun Lyyli Homeen veli Herman Home (1903–1968) työskenteli ensin Aunuksen Puuliike Oy:n konttorissa Suojärven Kaipaassa, kunnes perusti oman kauppaliikkeen nimeltä Talous-Aitta Suojärven Suvilahteen. Herman Homeella oli jonkin aikaa myös Sulkujärven seisakkeella kauppaliike, jonka toiminta loppui tulipaloon.

Sukuja: Home, Partanen.