Evaniemi

Evaniemen kylä kattoi Evanniemen (myöhemminin Eevanniemen) ja Jaakkolan kylän alueet. Tämä maarekisterikylä oli monella tapaa samankaltainen Eloniemen kylän kanssa. Kumpikin on saanut asukkaansa läheisen suuremman asukastaajaman laajentuessa ja myöhemmin 1900-luvulla taas sulautunut läheiseen suurkyläänsä. Evaniemestä käytettiin rinnan nimeä Jaakkola. Jaakkola sijaitsi Suojärven koillisrannalla, Lusmanlahden länsipuolella Evaniemen lähellä. Kylään kuljettiin tietä, joka erkani Turhanvaaralla Havun taloryhmän kohdalla rannan suuntaan.

Evaniemen kylän muodostumisvaiheessa, 1700-luvun puolivälin jälkeen, saman kylän alueeksi laskettiin ilmeisesti myöhemmin Akimistona tunnettu alue, joka on mahdollisesti saanut nimensä Akima Laurentinpojasta. Akimisto sijaitsi Lusmanlahden itärannalla Jaakkolaa vastapäätä. Myöhemmin isojaon aikaan kylä laajeni käsittämään myös Kaitajärven tien alkupäässä olevat alueet Valenkylään asti. Vuoden 1805 kartassa Evaniemessä oli seitsemän taloa Turhanvaaralta niemeen Lusmanlahden rannalle kulkeneen tien varrella. Akimiston alueella oli kolme taloa. Evaniemen taloluku pysyi 1800-luvun ajan alle kymmenenä. Vuoden 1818 henkikirjan mukaan kylän kymmenestä tilasta vain kaksi Hämysten tilaa eivät olleet uudisrakennuksia.

Evaniemessä ei ollut omaa tšasounaa eikä koulua. Kylän hautausmaa sijaitsi Hevosniemessä.

Sukuja: Memonen, Kostjala -Mämmi, Turhanen, Hämy- Hämynen,  Kanervo, Korkatsu