Julkaisulettelo

Tässä luettelossa on kaikki Suojärven Pitäjäseuran julkaisut, kyläkirjat, sukukirjat ja lisäksi muita Suojärveen liittyviä julkaisuja.

SUOJÄRVEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISUT

Suo-Säätiön kustantamia:

Suojärvi I. Toim. Pelkonen Lauri, Pieksämäki 1965. Loppuunmyyty
Suojärvi II. Toim. Pelkonen Lauri Pieksämäki 1966. Loppuunmyyty

Pitäjäseuran kustantamia:

Suojärven historia III, Omal Mual. Toim. Tapio Hämynen, Saarijärvi 2011
Suojärven historia IV, Vierahal Mual, Toim. Tapio Hämynen, Saarijärvi 2011
Oma Suojärvi kuvina, Suojärven Pitäjäseura ry, Nurmes 1986. Loppuunmyyty
Oma Suojärvi karttoina, Kirsti Kuutti, Jarmo Levy, Seppo Mitrunen, Keuruu 2020
Pyhän Miikkulan Salonkylä, Aune Lämsä, Nurmes 2000.
Suojärven Pitäjäseura ry, 50-vuotishistoriikki 1950-2000, Toim. Paavo Harakka, Jyväskylä 2000
Sunduga, Täyzi karjalankielizie kuaskoi, runoloi da näytelmie, Toim. Fedan Paušu (Paavo Harakka), Joensuu 1989. Loppuunmyyty
Tuhkamukki, Satuja karjalankielellä, Fedan Paušu, Joensuu 1996. Loppuunmyyty
CD Suojärven ja Annantehtaan ortodoksiseurakuntien kirkonkirjat 1802-1918 . Loppuunmyyty
CD Tapio Hämynen ja Yury Shikalov Suojärven ortodoksisen seurakunnan suomennetut kirkonkirjat 1734-1815, Nurmes 2004. Loppuunmyyty
Oma Suojärvi- jäsenlehti, 4 numeroa vuodessa, Savion kirjapaino Oy, Kerava.

SUOJÄRVELÄISIÄ KYLÄKIRJOJA

Pyhän Miikkulan Salonkylä, 
Salonkylän kyläkirja, Aune Lämsä
Ennen koti karjalassa
Vegaruksen, Salmijärven ja Vaaksauksen kyläkirja, Kirsti Kuutti
Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä, 2002 (ISBN 952-91-4610-8) Loppuunmyyty
Moisseinvaara Sinikuusamain kylä 
Kyläkirja entisen Suojärven pitäjän Moisseinvaaran kylästä ja kyläläisistä, Heikki Makkonen ja Asko Makkonen
Saarijärven Offset Oy, 2009 (ISBN 978-952-92-5873-4)

SUOJÄRVELÄISIÄ SUKUKIRJOJA

Härkkimien sukukirja, Härkkimien sukuseura ry
Kustannus Bysantti Ky Kosma Repo, Helsinki1983 (ISBN 818-048-2)

Koukkusten suku, Vilho Hokkinen, Koukkusten sukuseura ry, Joensuu 1970

Koukkusten sukukirjan jatko-osa, Simo Koukkunen,
Painopaikka: PAINOSOPPI Matti Koukkunen ky 11.5.1995 /7951

Suojärven Reimat sukukirja, Kirsti Kuutti

Kotkaset, Oy Kotkan Kirjapaino Ab. 1997. Loppuunmyyty

Norpat ja lähisukulaiset, Jorma Norppa

Julkaisija: Sukuseura NORPAT

Suojärven Hokkisten suku 2003, Hokkisten sukuseura ry, Erkki Hokkinen ja Eila Saarikoski
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2003 (ISBN 952-91-5602-2)

Suojärveläinen Havun suku, Olavi Havu. Painopaikka: Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2007

Haukan suku Varpakylän Haukkavaarassa, Vieno Haukka
Taitto ja paino: Kajaanin Offsetpaino Oy, 2007

Bloigu, Bloigu suvun vaiheita 1700-luvulta nykypäivään
Työryhmä: Heikki Paanila, Keijo Pesu, Tapio Pesu, Tuula Kiiski, Teuvo Paanila
2010 (ISBN 978-952-92-5629-7)

Suojärven Levyt, sukukirja, Jarmo Levy
Levyjen sukuseura ry 2016

Muita Suojärveen liittyviä julkaisuja

Pikakuvia Raja-Karjalasta, Ernst Lampen, Kustannusosakeyhtiö Otava Helsinki 1922

Karjalan kielen näytteitä II, Aunuksen ja Raja-Karjalan murteita, Eino Leskinen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 193, Helsinki 1934

Rajan vartio Jalkamatkoja Raja-Karjalassa, Olof Enckell, Kustannusosakeyhtiö Otava Helsinki 1939

Karjalan laulajat, Virtaranta, Kaukonen, Kuusi, Virtanen, Kirjayhtymä Helsinki, Tampereen kirjapaino Oy, Tampere 1968

Karjalaisia kansanlauluja Suojärven seudulta, Ahti Sonninen, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Helsinki 1974

Tasavallan panttivangit, Evakuoimatta jääneiden suojärveläisten vaiheet talvisodan aikana. Ari Haasio, Erkki Hujanen, Suo-Säätiö, Gummerus kirjapaino Oy Jyväskylä 1990. (ISBN 952-90-2331-6)

Liikkeellä leivän tähden, Raja-Karjalan väestö ja sen toimeentulo 1880-1940, Tapio Hämynen, Suomen historiallinen seura, Historiallisia tutkimuksia 170, Tammer-Paino Oy Tampere 1993 (ISSN 0073-2559, ISBN 951-8915-74-1)

Kerrankos kirves kiveen käy, Timo Kause, West Point Rauma 1993 (ISBN 952-90-4979-X)

Isäni tarina, Portterista betoniin, Ahti Lakka, Gummerus kirjapaino Oy Saarijärvi 2001(ISBN 952-91-3731-1)

Sotaan Suojärveltä, Erillinen Pataljoona 10:n taistelujen tie Talvisodassa 1939-40. Harri M.O. Nygren, Kopijyvä Oy 2007 (ISBN 978-952-92-2174-5)

Suo-Säätiö 60 vuotta 1949-2009, Suo-Säätiö 60-vuotishistoriikki, Toimittanut Mari Tikkunen, Julkaisija Suo-Säätiö 2009 (ISBN 978-952-92-7826-8)

Muistot ovat laulua sydämen kielen, Rauha Ryynänen, Vuonislahden kyläseura ry:n julkaisuja nro 5, Toimittajat Aulikki Melander, Leena Kuivalainen, Etelä-Savon kirjapaino Mikkeli 2011. (ISBN 978-952-93-0021-1)

Kizavirzi Karjalaisesta kanteleperinteestä 1900-luvun alussa, Arja Kastinen, Rauno Nieminen, Anna-Liisa Tenhunen, Temps Oy julkaisuja 6 Pöytyä, Sälekarin kirjapaino Oy Somero 2013. (ISBN 978-952-93-2165-0

Lyyli Home, Suojärveläisten juhlaa ja arkea, Elämää Raja-Karjalassa 1800- luvulta talvisotaan. Marko Home, Koillismaan kirjapaino Oy Kuusamo 2017 (ISBN 978-952-93-8988-9)