Lieksan Suojärveläiset ry.

Karjalazin tervehyzin , Lieksan Suojärveläiset ry

Yhteystietojamme:

Puheenjohtaja Pentti Tapanen
050 – 574 9118             tapanenpentti@gmail.com
Varapuheenjohtaja  Olavi Reittu

0400 – 677 005            olavi.reittu@mhy.fi

Matkayhdyshenkilö Pentti Tapanen

Sihteeri-rahastonhoitaja Marja Tapanen
050 – 305 2589           marja.tapanen@suojarvi.fi

Syystyökauden ensimmäinen tarina-ilta on ke 20.9.2023 klo 17.00 alkaen Joensuun ort.seurakunnan Lieksan seurakuntasalilla. Ohessa vuoden 2023 toimintasuunnitelmamme:

LIEKSAN SUOJÄRVELÄISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2023
Lieksan Suojärveläiset ry:n tarkoituksena on olla entisen Suojärven kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa Suojärven historiaan liittyviä kulttuuriarvoja, vaalia entisen kotiseudun muistoja ja perinteitä sekä työskennellä jäsentensä yleisen taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen aseman turvaamiseksi. Tätä sääntöjen mukaista tarkoitusta toteutetaan vuonna 2023 seuraavasti.

1. Kokoontumiset ja retket
Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 22.2.2023 klo 17 alkaen Joensuun ortodoksisen seurakunnan Lieksan toimipisteen seurakuntasalissa, Saavankatu 2.
Järjestetään teemallisia tarinailtoja tammi- ja maaliskuussa sekä syys- ja lokakuussa keskiviikkoisin klo 17 alkaen kunkin kuukauden puolivälin jälkeen, tapahtumasta tiedotetaan Lieksan Lehdessä.
Talvitapahtuma makkaranpaistoineen, nokipannukahveineen, pilkkikilpailuineen (tms.) ja arpajaisineen pidetään lauantaina 15.4. klo 10 alkaen Seppo ja Sirkka Kokkosen kesäpaikalla Timitrassa, yhteiskyytejä kysyttävä hallituksen jäseniltä ja toki ystäviltäkin.
Järjestetään elokuun 15. kesäretki Vuonisjärvelle ja Vuonislahteen, ja järjestetään siihen yhteiskuljetus.
Pikkujoulua vietetään la 25.11. klo 15 alkaen, paikkana ort.srk-sali jos mahdollista.

Muita tapahtumia järjestetään saatujen palautteiden ja erityispyyntöjen sekä voimavarojemme mukaisesti.

2. Toimikunnat
Järjestelytoimikunta järjestää yhteisiin kokoontumisiin kahvituksen sekä huolehtii arpajaisten toteuttamisesta yhdessä hallituksen jäsenten kanssa.

3. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa
* Järjestetään yhdessä Lieksan kansalaisopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa karjalan kielen ja kulttuurin opetusta kevätkaudella. Edistetään karjalankielisten ja Karjala-aiheisten julkaisuiden myyntiä.
* Osallistutaan aktiivisesti emäjärjestömme Suojärven Pitäjäseuran toimintaan, mm. pitäjäseuran Bomballa järjestämiin karjalaisiin tapahtumiin sekä luonnollisesti seuran vuosikokoukseen la 29.7.
* Järjestetään iltatee/kirkkokahvit Lieksan ortodoksisella srk-talolla seurakunnan ehdottamana päivänä.
* Huolehditaan Karjalaan jääneiden muistomerkin kesäkukista ja muistomerkin yleissiisteydestä.
* Suhtaudutaan avarakatseisesti yhteistyöpyyntöihin kaikkien tahojen kanssa.

4. Muistamiset ja huomionosoitukset
Muistetaan onnittelukortein tai muutoin seuramme jäseniä heidän suurina merkkipäivinään. Tuonilmaisiin siirtyneiden omaisia muistetaan adressin tai kukkasin. Nämä vain, jos asia saatetaan yhdistyksen tietoisuuteen.

5. Muistojen ja perinteiden vaaliminen ja suojärveläisyydestä kertominen
Esitellään yhdistyksemme toimintaa ja perusperiaatteita yleisölle, esim. messujen tai muiden suurten tapahtumien yhteydessä voimavarojemme mukaisesti.

Tapahtumista ilmoittelemme Lieksan Lehden seuratoimintaa -palstalla, seuraa  ilmoituksiamme.

 

Lisätietoja Suojärven Pitäjäseurasta,
suojärveläisyydestä, tapahtumista yms. saat internet-osoitteesta
www.suojarvi.fi sekä Oma Suojärvi -lehdestä